ለጂቱና ለኢትዮ ድሪም አዲስ እና ነባር ሠራተኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ተሰጠ